این صدای زنگ خطر را نباید فراموش کنید

به گزارش سفر به مالزی، پیش تر هم عددها آثار خود را برای بازنمایی شرایط از دست داده بودند برای همین در دولت یازدهم سخن از ابرچالشها به میان آمد که یکی از آنها بحران صندوق های بازنشستگی بود.

این صدای زنگ خطر را نباید فراموش کنید

به گزارش سفر به مالزی، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: تا انتها سال 1397بیش از 14میلیون نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور ثبت شده است که هر یک از آنها تعدادی را تحت تکلف خود دارند و به این ترتیب حوزه نفوذ بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور وسیع تر می گردد. حالا و در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری شکننده می نماید اعداد جدیدی زنگ خطر را دوباره به صدا درآورده اند. محمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی از استقراض از بانک ها برای پرداخت مستمری ها خبر داده و این در حالی است که اکبر شوکت عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خبر از آن داده است که تا انتها سال بدهی دولت به تامین اجتماعی به 250 هزار میلیارد تومان می رسد. این اعداد در حالی مطرح می گردد که به گفته جنانی بدهی تامین اجتماعی به سیستم بانکی 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این موضوع جز آن است که این سازمان به وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بدهکار است. اگر نکته دیگری را به این اعداد و اظهارنظرها اضافه کنیم شاید بیشتر صدای زنگ خطر را بشنویم؛ گو اینکه تاکنون نیز بحث های بسیاری در خصوص ابرچالش ها مطرح شده ولی هنوز هیچ اقدام موثری دیده نشده است. ابرچالش هایی که دولت یازدهم از آنها سخن گفت و باید به طور ویژه مورد توجه قرار می دریافتد؛ بیکاری، مسائل نظام بانکی، بودجه، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست هستند. همین روزهای اخیر شاهد بروز یکی از ساده ترین مسائل حاصل از این موارد بودیم وقتی بانک ایتالیایی حساب استراماچونی مربی تیم استقلال را برپایه استانداردهای

اف.ای . ای.اف مسدود کرد زیرا بیم آن را داشته که به وسیله آن پولشویی در جریان بوده باشد. اما اینجا بحث درباره مسائل بانکی و بیکاری یا بودجه نیست. توجه دوباره به ابرچالشی است که نباید روزمرّگی و دردهای جدید مانع از بی توجهی به آن گردد؛ آن هم در شرایطی که مدیرکل امور فنی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با ایلنا تاکید نموده است: مصارف سازمان تامین اجتماعی با سرعت بالایی از منابع آن پیشی می گیرد و رشد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به سمت صفر میل می نماید.

درباره چه صحبت می کنیم؟

در ایران صندوق های بازنشستگی مختلفی تشکیل شده است. سازمان بازنشستگی کشوری یکی از آنهاست. علاوه بر این صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا وسیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از این جمله اند. اما بزرگ ترین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است. براساس گزارش دفتر آمار و محاسبات مالی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، این سازمان تا انتها سال 1397 بیش از 14 میلیون نفر بیمه شده اصلی داشته است. از این تعداد 5 میلیون و 500هزار بیمه شده غیردولتی هستند و بیش از 1میلیون و 500 هزارنفر از کارکنان دولت. حدود 3میلیون نفر از بیمه شدگان خاص هستند مثل رانندگان تاکسی، صیادان، بافندگان یا کارگران ساختمانی. حدود یک میلیون نفر هم بیمه شدگان توافقی هستند و 3میلیون و 500هزار نفر نیز بیمه شدگان پیمانکاری.

استقراض برای پرداخت مستمری

براساس گزارشی که سفر به مالزی منتشر نموده است محمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی در نشست هم اندیشی اعضای کمیته های مشاغل سخت و زیان آور شرح داده است: 52 درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. ماهانه به صورت میانگین 8هزار و 200 میلیارد ریال درآمد و 9هزار و 300 میلیاردریال هزینه تامین اجتماعی است. این آمار نشان می دهد برای بقا و استواری سازمان، باید به رغم توجه به درآمدهای سازمان، مرتب مصارف را رصد و چک کنیم. امروز مدیریت مصارف، نگاه اساسی، استراتژیک و اولویت دار است.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین فراوریکننده درمان کشور است، گفته است: حدود 50 هزار میلیارد از بانک ها برای پرداخت مستمری ها استقراض کردیم. سازمانی هستیم که می توانیم به قوام خود ادامه دهیم اگر برای هر فرآیند و تصمیم جدید محاسبات اکچوئری را لحاظ کنیم. تعهداتی که در سال های گذشته به ما تحمیل شده پیوست اکچوئری نداشته اند.

جنانی تاکید نموده است: تعهدات بلندمدت حوزه مهمی است. 71 درصد مصارف ما معطوف به این حوزه است. نگاه به این حوزه از حیث کارشناسی بسیار مهم است و باید فرایند شتابان مصرف را کنترل کنیم.

او با اشاره به اینکه 6.5 میلیون مستمری بگیر و خانوار آنها را داریم، گفت: طبیعتا خدمت به بازنشستگان دارای قداست و ارزش معنوی بالاست. کار در حوزه تعهدات بلندمدت، بسیار استراتژیک است. توجه داشته باشیم تصمیماتی که می گیریم مابه ازای بسیاری در حوزه میدان و صف دارد.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 71 درصد هزینه ها معطوف به تعهدات بلندمدت، 1.9 درصد تعهدات کوتاه، 17.5 درصد تعهدات درمانی و مابقی در سایر زمینه هاست، شرح داده است: در یک بازه زمانی 37 ساله، رشد هشت برابری بیمه شدگان را در مقابل رشد 19 برابری مستمری بگیران داریم. در بازه زمانی سال های 55 تا 88، میزان فراوری مستمری بگیران سازمان برابر با میزان فراوری مستمری بگیران در سال های 89 تا 97 است که نشان می دهد رشد تعداد مستمری بگیران را شتاب بخشیدیم و این به دلیل قوانین حمایتی است که فاقد پیوست های اکچوئری بوده اند.

جنانی با بیان اینکه در یک بازه زمانی 17 ساله، به طور متوسط 10.7 درصد رشد مستمری بگیران را ظرف چندسال گذشته داشته ایم، گفت: ولی رشد مصارف 30 درصد افزایش یافته و افق پیش رو، افزایش مصارف همزمان با پدیده رشد سالمندی است. نرخ پشتیبانی ما به 4.78 درصد رسیده است و اگر بازنشستگی های پیش از موعد را نداشتیم شیب تند منحنی مستمری بگیران را تجربه نمی کردیم.

همچنین ایلنا در انعکاس سخنان جنانی نوشته است: مدیرکل امور فنی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفته: مصارف سازمان تامین اجتماعی با سرعت بالایی از منابع آن پیشی می گیرد.

آستین بالا بزنید

اعدادی که زنگ خطر را به صدا درمی آورند مربوط به ضریب پشتیبانی صندوق های بازنشستگی هستند. براساس گزارش ایلنا ضریبِ پشتیبانی این سازمان در سال 97 برای اولین بار در بازه ده ساله گذشته، به زیر 5 رسید یعنی مصارف سازمان در حال پیشی دریافت بر منابع یا همان ورودی های آن است؛ بدهی های پرداخت نشده دولت به این سازمان بیمه گر از مرز 200 هزار میلیارد تومان گذشته است. در نهایت، سازمان تامین اجتماعی ناگزیر شده است برای انجام تعهدات ماهانه خود از نظام بانکی کشور وام با بهره 30 درصد بگیرد.

در این شرایط اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که با خبرگزاری کار ایران گفت وگو نموده، معتقد است اگر دولت و مجلس آستین بالا نزنند، ظرفِ سه یا نهایت چهار سال آینده، تامین اجتماعی تبدیل به یک ابربحرانِ جدی و خطرساز خواهد شد.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید نموده است: تشکل های کارگری از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواسته اند که بحث های تامین اجتماعی را در دستور کارِ این کمیسیون قرار دهند؛ خودِ نمایندگان مجلس باید به این نتیجه برسند که در خصوص تامین اجتماعی، هرچه کوتاهی بکنند، دود آن در چشم همه مردم و حاکمیت خواهد رفت.

شوکت به یکی از نقاط آسیب زا برای صندوق تامین اجتماعی اشاره نموده و شرح داده است: سازمان تاکنون بیش از هزار نفر عضو هیات مدیره و مدیرعامل داشته است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، تحمیلی بوده اند و شایستگی نشستن در این پُست ها را نداشته اند.

او با توجه به بحث اعضای هیات مدیره همچنین به نکته دیگری تاکید نموده است: دولت باید توجه کند که منعِ بنگاه داری برای صندوق های دولتی است نه صندوق های بینِ نسلی غیردولتی مانند تامین اجتماعی. بنگاه داری اگر برای سازمان زیان آور بوده، به این دلیل بوده که بنگاه های زیانده، غیراستراتژیک و دارای زیان انباشته انبوه را همیشه به سازمان واگذار نموده اند؛ از آن سو، تغییراتی که در سازمان داده شد، موجب غلبه حاکمیت دولت بر سازمان و باعث شد در سال های انتهای هر دولت، کارها و انتصاباتی در سازمان صورت بگیرد که با منافع جمعی بیمه شدگان و بهبود شرایط سازمان در تعارض باشد.

نقطه امید و اتکای جامعه کارگری

پرداختن به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که سازمان تامین اجتماعی نقطه امید و اتکای جامعه کارگری است؛ نکته ای که حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برآن تاکید نموده و در گفت وگو با ایلنا گفته است: ما دفاع از سازمان تامین اجتماعی را هدف خود می دانیم، چرا که این سازمان نقطه امید و اتکای جامعه کارگری است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 7 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tour-malaysia.ir شناسه مطلب: 91

به "این صدای زنگ خطر را نباید فراموش کنید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "این صدای زنگ خطر را نباید فراموش کنید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید